1.800.858.7378 npic@ace.orst.edu
We're open from 8:00AM to 12:00PM Pacific Time, Mon-Fri

Chúng tôi nói tiếng Việt!

Trung Tâm Thông Tin về Thuốc Trừ Sâu Quốc Gia

Thông tin miễn phí về thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt chuột, thuốc khử trùng và nhiều sản phẩm khác

Quý vị có thắc mắc về thuốc trừ sâu? Tìm lời giải đáp bằng cách gọi Trung Tâm Thông Tin về Thuốc Trừ Sâu Quốc Gia. Các chuyên gia thân thiện của chúng tôi có thể giúp quý vị:

Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tìm nơi trợ giúp về:

Khi quý vị gọi số 1 -800-858-7378, vui lòng cho biết ngôn ngữ mà quý vị sử dụng. Chuyên gia đó sẽ nhờ một thông dịch viên giúp hai bên nói chuyện. Thường chỉ cần chờ chưa tới một phút! Có được thông tin khách quan, có bằng chứng khoa học về thuốc trừ sâu, bao gồm các đặc điểm hóa học, các ảnh hưởng đối với sức khỏe và ảnh hưởng xấu tới môi trường.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi tại số điện thoại miễn phí, bảy ngày một tuần, từ 8 giờ 00 sáng tới 12 giờ 00 chiều giờ Thái bình dương (trừ các ngày lễ).

Trung Tâm Thông Tin về Thuốc Trừ Sâu Quốc Gia (NPIC) là nỗ lực hợp tác giữa Oregon State University và Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ.

Facebook Twitter Youtube